Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Ban Giám đốc

10/01/2022
08:14:00
5358

Họ và tên:

ĐẶNG NGỌC TUẤN

Chức vụ:

Giám đốc

Chuyên môn:

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0912.589.110

Email:

dntuan@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

HỒ GIANG LONG

Chức vụ:

Phó Giám đốc

Chuyên môn:

Thạc sĩ Văn học

Điện thoại:

0912.637.849

Email:

hglong@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

MAI THỊ LIÊN GIANG

Chức vụ:

Phó Giám đốc

Chuyên môn:

Tiến sĩ Ngữ văn, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0935.082.205

Email:

mtlgiang@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGUYỄN ĐÌNH HẢI

Chức vụ:

Phó Giám đốc

Chuyên môn:

Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Luật

Điện thoại:

0913.515.922

Email:

ndhai@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn