Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Phòng Quản lý chất lượng

10/01/2022
09:03:00
1789

Họ và tên:

NGUYỄN GIANG NAM

Chức vụ:

Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0913.766.708

Email:

ngnam@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

ĐINH NGỌC HÀ

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Tin học, tiếng Anh

Điện thoại:

0912.589.450

Email:

havps@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

TRƯƠNG TẤN NGUYỆN

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Địa lí học

Điện thoại:

0947.585.665

Email:

ttnguyen@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

TRƯƠNG MINH HIẾU

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Hóa học

Điện thoại:

0947.459.840

Email:

tmhieu@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

TRẦN NAM CƯỜNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ CNTT

Điện thoại:

0919.442.354

Email:

tncuong@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn