Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết
Giải pháp nâng cao công tác quản lý các khoản thu - chi ngoài ngân sách tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 27/06/2023
10:22:06
99
Để công tác quản lý các khoản thu - chi ngoài ngân sách nói riêng và công tác quản lý tài chính nói chung tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ngày càng có chất lượng và hiệu quả...
Nghị quyết quy định về không thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 16/12/2022
02:57:43
38
Ngày 10/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND quy định về không thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nghị quyết quy định về thu học phí năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 16/12/2022
02:41:22
43
Ngày 09/9/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND quy định về thu học phí năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 16/12/2022
02:22:26
35
Ngày 09/9/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐNDban hành Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình
Ngày 16/12/2022
02:09:15
51
Ngày 09/9/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 32/2022 quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn