Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 07/02/2023
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022
Ngày 27/04/2022
04:32:10
199
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 566/STTTT-TTCNTT ngày 19/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022.
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft
Ngày 08/04/2022
03:31:05
290
Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, các trung tâm giáo dục - dạy nghề
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn