Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên

10/01/2022
08:52:00
2287

 

 

Họ và tên:

LÊ THỦY THẠCH

Chức vụ:

Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ Tin học

Điện thoại:

0945.945.939

Email:

ltthach@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

ĐẶNG XUÂN HÀO

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ Toán học

Điện thoại:

0918.875.808

Email:

xuanhao@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

LÊ THỊ NGỌC BÉ

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ Địa lý

Điện thoại:

0913.771.267

Email:

ltnbe@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

DƯƠNG XUÂN SỰ

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Lịch sử

Điện thoại:

0913.503.004

Email:

dxsu@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

TRẦN ĐẠI NGHĨA

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Sinh học

Điện thoại:

0915.132.045

Email:

trandainghia@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Tiếng Anh

Điện thoại:

0945.945.669

Email:

nmcuong@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

PHẠM ĐĂNG HẢI

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Thể chất

Điện thoại:

0941.375.789

Email:

pdhai@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

TỪ SỸ CHƯƠNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Tiến sĩ Hóa học

Điện thoại:

0963.566.577

Email:

tschuong@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ LL&PPDH môn Địa lý

Điện thoại:

0978.909.779

Email:

ntntrangpt@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn