Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 28/11/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Văn phòng Sở

10/01/2022
08:38:00
976

 

Họ và tên:

PHAN THÀNH

Chức vụ:

Chánh Văn phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Vật lý,

Cử nhân Tin học, tiếng Anh

Điện thoại:

0912.515.066

Email:

phanthanh@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

LÊ THỊ MỸ THU

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân sư phạm Tiểu học

Điện thoại:

0913.596.089

Email:

ltmthu@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Địa lý, Cử nhân

tiếng Anh

Điện thoại:

0913.094.199

Email:

dhphuong@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

DƯƠNG THỊ LỆ HẰNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Lịch sử

Điện thoại:

0942.442.567

Email:

dtlhang@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

ĐINH THỊ LƯƠNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Phụ trách:

Văn thư, thủ quỹ

Điện thoại:

0986.345.485

Email:

dtluong@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN VĂN TIẾN

Phụ trách:

Công tác hành chính và một số hoạt động

của Văn phòng Sở

Điện thoại:

0916.597.975

Email:

nvtien@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

TRẦN HẢI NAM

Phụ trách:

Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở

Điện thoại:

0913.475.229

Email:

thnam@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

TRƯƠNG THANH SANG

Phụ trách:

Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở

Điện thoại:

0947.731.717

Email:

ttsang@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ PHÚC

Phụ trách:

Hỗ trợ đưa công văn đến phòng Lãnh đạo Sở; phục vụ lễ tân, các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, của ngành

Điện thoại:

0373.610.299

Email:

ntphuc@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn