Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Văn phòng Sở

10/01/2022
08:38:00
2164

Họ và tên:

DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG

Chức vụ:

Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Địa lý,

Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0913.094.199

Email:

dhphuong@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGUYỄN QUỐC HUY

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Toán - Tin 

Điện thoại:

0912.457.978

Email:

quochuy@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

DƯƠNG THỊ LỆ HẰNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Lịch sử

Điện thoại:

0942.442.567

Email:

dtlhang@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

ĐINH THỊ LƯƠNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Phụ trách:

Văn thư, thủ quỹ

Điện thoại:

0986.345.485

Email:

dtluong@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGUYỄN XUÂN LONG

Chức vụ:

Viên chức biệt phái

Chuyên môn:

Thạc sĩ Toán

Điện thoại:

0818.818.683

Email:

nxlong@quangbinh.du.vn

 

Họ và tên:

TRẦN HẢI NAM

Phụ trách:

Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở

Điện thoại:

0913.475.229

Email:

thnam@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

TRƯƠNG THANH SANG

Phụ trách:

Lái xe phục vụ Lãnh đạo Sở, công tác của ngành và một số hoạt động của Văn phòng Sở

Điện thoại:

0947.731.717

Email:

ttsang@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGÔ THỊ MỸ TRANG

Phụ trách:

Hỗ trợ đưa công văn đến phòng Lãnh đạo Sở; phục vụ lễ tân, các cuộc họp, hội nghị

của cơ quan, của ngành

Điện thoại:

0988.643.326

Email:

ntmtrang@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

HỒ HOÀI PHƯƠNG

Phụ trách:

Hỗ trợ đưa công văn đến phòng Lãnh đạo Sở; phục vụ lễ tân, các cuộc họp, hội nghị

của cơ quan, của ngành

Điện thoại:

0967.090.998

Email:

hhphuong@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn