Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

10/01/2022
08:59:00
2007

 

 

Họ và tên:

LÊ VIẾT CẢM

Chức vụ:

Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân sư phạm Toán Tin, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0916.199.787

Email:

lvcam@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

ĐẶNG THỊ HỒNG ÂN

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân sư phạm Mầm non

Điện thoại:

0913708488

Email:

dthan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Cử nhân sư phạm Mầm non

Điện thoại:

0919.527.227

Email:

nttuyen@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN TIẾN DOANH

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân giáo dục Tiểu học

Điện thoại:

0948.257.537

Email:

ntdoanh@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ LL&PPDH môn tiếng Anh

Điện thoại:

0916.502.786

Email:

ntalien@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

ĐẶNG THỊ CHUNG

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân sư phạm Mầm non

Điện thoại:

0918.612.269

Email:

dangthichung@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn