Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 07/02/2023
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GDĐT Quảng Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024

12/01/2022
09:27:00
466

1. Tải File: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GDĐT Quảng Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024

2. Tải File: Phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GDĐT Quảng Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH CÔNG ĐOÀN SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH NHIỆM KỲ 2019 - 2024

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BCH CÔNG ĐOÀN SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn