Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết
Phổ biến các luật, nghị quyết mới; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024
Ngày 07/02/2024
08:55:37
73
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2024
Ngày 06/02/2024
07:34:18
128
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 264/SGDĐT-TTr ngày 06/02/2024 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023
Ngày 14/11/2023
04:39:51
98
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc Sở tích cực tổ chức, cao điểm trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023 với nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 11/2023
Ngày 07/11/2023
08:26:06
82
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2411/SGDĐT-TTr ngày 07/11/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Ngày 18/10/2023
07:34:15
123
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10/2023
Ngày 06/10/2023
08:27:03
110
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2118/SGDĐT-TTr ngày 05/10/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tăng cường công tác giáo dục việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đầu năm học 2023 - 2024
Ngày 03/10/2023
06:44:29
174
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BATGT ngày 20/01/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh về Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023 số 154/KH-SGDĐT ngày 06/02/2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2023
Ngày 08/09/2023
08:13:56
83
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1857/SGDĐT-TTr ngày 07/9/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2023
Ngày 08/08/2023
01:46:29
176
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1608/SGDĐT-TTr ngày 07/8/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Giáo dục pháp luật tháng 7/2023
Ngày 11/07/2023
01:18:17
215
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1379/SGDĐT-TTr ngày 07/7/2023 đề nghị các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế, đối tượng cụ thể của đơn vị mình để lựa chọn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6/2023
Ngày 06/06/2023
03:38:53
230
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1145/SGDĐT-TTr ngày 05/6/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5/2023
Ngày 10/05/2023
01:33:52
159
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 853/SGDĐT-TTr ngày 04/5/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4/2023
Ngày 10/04/2023
02:20:39
194
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 635/SGDĐT-TTr ngày 06/4/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3/2023
Ngày 10/03/2023
10:18:22
185
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 376/SGDĐT-TTr ngày
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2023
Ngày 09/02/2023
03:27:17
223
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 179/SGDĐT-TTr ngày 09/02/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2023
Ngày 10/01/2023
08:16:48
354
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 01 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 30/SGDĐT-TTr ngày 09/01/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 26/12/2022
01:40:34
269
Thực hiện Kế hoạch số 2384/KH-SGDĐT ngày 28/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong các ngày từ 20/12/2022 đến ngày 23/12/2022, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 07 lớp tập huấn
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2022
Ngày 09/12/2022
02:52:50
245
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 12 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2462/SGDĐT-TTr ngày 06/12/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Ngày 11/11/2022
06:58:48
234
Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2022
Ngày 06/10/2022
01:43:44
308
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1947/SGDĐT-TTr ngày 05/10/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày 23/09/2022
01:29:36
215
Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, vào ngày 16/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản luật và bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2022
Ngày 15/09/2022
10:31:59
240
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1711/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2022
Ngày 10/08/2022
07:57:50
308
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1469/SGDĐT-TTr ngày 08/8/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2022
Ngày 19/07/2022
09:30:38
344
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1229/SGDĐT-TTr ngày 08/7/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2022
Ngày 02/06/2022
10:14:57
332
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1027/SGDĐT-TTr ngày 02/6/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Giáo dục pháp luật giao thông cho trẻ mầm non
Ngày 26/05/2022
03:16:04
535
Giáo dục pháp luật là sự tác động có định hướng, có tổ chức nhằm hình thành tri thức, tình cảm và hành vi phù hợp với quy định của pháp luật, làm cho công dân tự giác tuân thủ, thi hành pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của công dân
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2022
Ngày 05/05/2022
02:57:46
382
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tháng 5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 770/SGDĐT-TTr ngày 04/5/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4/2022
Ngày 06/04/2022
01:16:47
365
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tháng 4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 563/SGDĐT-TTr ngày 04/4/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 02/2022
Ngày 11/02/2022
04:39:45
528
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 02/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 177/SGDĐT-TTr ngày 08/02/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; tập trung vào một số nội dung sau...
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01/2022
Ngày 25/01/2022
03:41:37
455
Ngày 12/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 53/SGDĐT-TTr hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 01/2022.
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn