Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 07/02/2023
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

BCH Công đoàn Sở GDĐT

10/01/2022
08:33:00
759

 

 

Họ và tên:

ĐINH NGỌC HÀ

Chức vụ:

Chủ tịch

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Tin học, tiếng Anh

Điện thoại:

0912.589.450

Email:

havps@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG

Chức vụ:

Phó Chủ tịch

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Địa lý,

Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0913.094.199

Email:

dhphuong@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYẾN ĐẠI TRƯỜNG

Chức vụ:

Phó Chủ tịch

Chuyên môn:

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục

Điện thoại:

0916.903.599

Email:

daitruong@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

LÊ THỦY THẠCH

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ Tin học

Điện thoại:

0945.945.939

Email:

ltthach@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

ĐẶNG VĂN TUẦN

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ Sử học

Điện thoại:

0917.102.555

Email:

dangvantuan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ LL&PPDH môn tiếng Anh

Điện thoại:

0916.502.786

Email:

ntalien@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ LL&PPDH môn Địa lý

Điện thoại:

0978.909.779

Email:

ntntrangpt@quangbinh.edu.vn

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn