Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Ban chấp hành Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo

10/01/2022
08:33:00
1426

 

Họ và tên:

LÊ KHẮC HOÀN

Chức vụ:

Chủ tịch

Chuyên môn:

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng,

Cử nhân Luật, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0982.778.686

Email:

lkhoan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG

Chức vụ:

Phó Chủ tịch

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Địa lý,

Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0913.094.199

Email:

dhphuong@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

ĐẶNG VĂN TUẦN

Chức vụ:

Phó Chủ tịch

Chuyên môn:

Thạc sĩ Sử học

Điện thoại:

0917.102.555

Email:

dangvantuan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ LL&PPDH môn tiếng Anh

Điện thoại:

0916.502.786

Email:

ntalien@quangbinh.edu.vn

 

 

Họ và tên:

PHẠM ĐĂNG HẢI

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Thể chất

Điện thoại:

0941.375.789

Email:

pdhai@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

TRƯƠNG TẤN NGUYỆN

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ Địa lí học

Điện thoại:

0947.585.665

Email:

ttnguyen@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

DƯƠNG THỊ LỆ HẰNG

Chức vụ:

UVBCH

Chuyên môn:

Thạc sĩ Lịch sử

Điện thoại:

0942.442.567

Email:

dtlhang@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn