Banner - Top - NEW
Menu portal
Chủ nhật, 26/05/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức; tóm tắt quá trình công tác và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Sở

19/10/2022
07:13:00
2161

I. SƠ ĐỒ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

III. NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

​​​​​​​

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn