Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Đường dây nóng, tổng hợp các văn bản Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

05/06/2023
10:38:00
878

I. ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Thanh tra Sở - SĐT cố định (gọi trong giờ hành chính): 02323.823.250

2. Chánh thanh tra Sở GDĐT: Nguyễn Thị Kim Oanh - Di động: 0945.288.232

II. CÁC VĂN BẢN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

1. Công văn số 663/SGDĐT-QLCL ngày 10/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt  nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023;

2. Công văn số 701/SGDĐT-QLCL ngày 14/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

3. Công văn số 731/SGDĐT-QLCL ngày 19/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt  nghiệp THPT năm 2023;

4. Công văn số 743/SGDĐT-QLCL ngày 19/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu nhân sự làm nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

5. Công văn số 744/SGDĐT-QLCL ngày 19/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu nhân sự làm nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

6. Quyết định số 215/QĐ-SGDĐT ngày 19/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ báo cáo viên Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

7. Công văn số 751/SGDĐT-QLCL ngày 20/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu thành viên tham gia Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

8. Kế hoạch số 757/KH-SGDĐT ngày gày 20/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023;

9. Kế hoạch số 759/KH-SGDĐT ngày 20/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

10. Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023;

11. Thông báo số 878/TB-SGDĐT ngày 08/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Quảng Bình;

12. Công văn số 932/SGDĐT-QLCL ngày 12/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023;

13. Quyết định số 302/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Quảng Bình;

14. Công văn số 990/SGDĐT-QLCL ngày 19/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cử lực lượng công an, y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPTnăm 2023;

15. Công văn số 988/SGDĐT-QLCL ngày 19/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

16. Công văn số 989/SGDĐT-QLCL ngày 19/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký nguồn điện ưu tiên phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

17. Công văn số 991/SGDĐT-QLCL ngày 19/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, các thành viên tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

18. Quyết định số 313/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Quảng Bình;

19. Quyết định số 359/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử cán bộ tham gia chạy thử nghiệm, tập huấn các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023.

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn